Skólanámskrá

1. Sagan


   1.1 Skólagönguferðalag - skólasöngur


2. Skólastefna


 2.1 Gildi skólans


  2.2  Áherslur í skólastarfinu


 2.3  Uppeldis- og kennslufræðileg stefna


 2.4 Kennsluhættir

 2.5 Grunnþættir menntunar

 2.6 Markmið náms


3.  Námsmat

4.  Innra mat


5.  Umbótaáætlanir og þróunarstarf


6.  Samstarf

7.  Áætlanir


  7.1  Móttaka nýrra nemenda


  7.2  Forvarnarstefna

  7.3  Jafnréttisáætlun


  7.4  Áfallaáætlun


  7.5  Skólareglur