Formleg skil á námsmati

Formleg skil á námsmati eru þrisvar á skólaári. Frammistöðumat í Mentor er framkvæmt tvisvar á vetri í tengslum við samstarfsviðtöl sem eru í byrjun nóvember og mars. Foreldrar setjast niður með nemendum heima og aðstoða þá við að framkvæma matið inn á Mentor. Frammistöðumat er sjálfsmat nemenda á virkni, viðhorfi og áhuga í einstökum námsgreinum. Samhliða skrá kennarar allra námsgreina sitt mat. Hluti af frammistöðumatinu er sjálfsmat nemenda á lykilhæfni. Frammistöðumat er til umræðu í samstarfsviðtölum nemenda, foreldra og kennara. Í samstarfsviðtölum setja nemendur sér persónuleg markmið sem sett eru á oddinn næstu mánuði.

Að vori er formlegur vitnisburður afhentur við skólaslit. Vitnisburður er í formi umsagna í 1.-4. bekk. Gefnar eru umsagnir bæði fyrir lykilhæfni og námshæfni. Í 5.-10. bekk eru gefnir bókstafir fyrir námshæfni og lykilhæfni. Jafnframt fylgja umsagnir námshæfni. Notaðir eru bókstafirnir A fyrir frammúrskarandi hæfni, B fyrir góða hæfni, C fyrir sæmilega hæfni og D þegar hæfni er ábótavant.    

Matskvarði 5. -10. bekkur – yfirlit

matskvardi yfirlit