Virkt þróunarstarf

Markmið: Að stuðla að fagmennsku og fjölbreyttum kennsluháttum.

Ígrundun á skólastarfi og endurskoðun á fyrirkomulagi og aðferðum er hluti af virkri skólaþróun. Skólinn tekur virkan þátt í þróunarverkefnum sem snúa að innleiðingu á nýjum kennsluháttum og samstarfsverkefnum innanlands og utan. Má þar nefna innleiðingu Byrjendalæsis, Glóðina - þróunarverkefni um bættan námsárangur á Austurlandiog Comeniusarverkefni (Erasmus+), þar sem starfsfólk og nemendur í skólanum fá tækifæri til að starfa með fólki og skólum frá ýmsum löndum í Evrópu.