Persónuvernd

Persónuverndarfulltrúi sveitarfélagsins er Aron Thorarensen. Hlutverk hans er að hafa eftirlit að farið sé að persónuverndarlögum í starfsemi sveitarfélagsins, veita starfsmönnum sveitarfélagsins ráðgjöf um vinnslu persónuupplýsinga og vera tengiliður við Persónuvernd og þá einstaklinga sem sveitarfélagið vinnur persónuupplýsingar um.

Netfang persónuverndarfulltrúans er personuvernd@fljotsdalsherad.is

Ábendingar um Persónuvernd gegn misskilnings í skólasamfélaginu um gildissvið nýrra persónuverndarlaga

Bæklingar um nýjar persónuverndarreglur sem tóku gildi 2018