Framhaldsskóli

Egilsstaðaskóli og Menntaskólinn á Egilsstöðum vinna saman að því að efla samstarf á milli skólanna, bæði vegna útskriftarnemenda sem hyggjast halda til náms í ME og vegna nemenda sem sækja fjarnám í ME áður en þeir útskrifast úr skólanum. Umsjónarkennarar 10. bekkjar funda með forstöðumanni nemendaþjónustu ME að vori. Þar er gerð grein fyrir stöðu þeirra nemenda sem hefja nám í ME að hausti. Fundurinn er í samstafi við foreldra viðkomandi nemenda. Þetta samstarf er til þess fallið að Menntaskólinn geti þjónustað og sinnt þeim nemendum sem útskrifast úr Egilsstaðaskóla sem allra best. 

Egilsstaðaskóli er að auki í samstarfi við þá framhaldsskóla sem þess óska, varðandi sína útskriftarnemendur.