Val

Val er hluti af skólastarfi á öllum stigum Egilsstaðaskóla. Markmiðið með vali er að gefa nemendum tækifæri til að velja sér viðfangsefni í tengslum við áhuga, styrkleika og framtíðaráform. Á yngsta stigi blandast nemendur í vali einu sinni í viku. Á miðstigi eru sameiginleg valnámskeið tvær kennslustundir á viku. Þar vinna nemendur 4.-7.bekkjar saman að fjölbreyttum viðfangsefnum. Í 8.-10.bekk er val hluti af skyldunámi. Í Egilsstaðaskóla eru valnámskeið 6 kennslustundir á viku og blandast árgangar. Vetrinum er skipt upp í sex valtímabil, sem hvert er sex vikur að lengd. Auk þess hafa nemendur í 8.-10.bekk kost á því að velja sér viðfangsefni á svæðum 4 kennslustundir á viku. Nemendur í 8.-10.bekk velja sér því viðfangsefni í fimmtung námstímans. Nemendur geta í samráði við foreldra, fengið þátttöku í skipulögðu námi utan skólans, s.s. í tónlistarskóla eða framhaldsskóla, metið sem eitt valtímabil. Einnig geta nemendur fengið þátttöku í íþróttum eða skipulögðu sjálfboðastarfi metið sem eitt valtímabil. Eitt valtímabil jafngildir einni kennslustund á viku á grundvelli skólaársins.