Forvarnarstefna

Forvarnaáætlun Egilsstaðaskóla er unnin af Heilsuhóp Egilsstaðaskóla. Í áætluninni er lögð áhersla á að unnið verði markvisst að forvarnamálum og þannig stuðlað að uppbyggilegu og heilbrigðu skólaumhverfi.

Egilsstaðaskóli leggur áherslu á að allt starf hans miði að því aðalmarkmiði áætlunarinnar að byggja upp jákvæða sjálfsmynd einstaklingsins.  Góð sjálfsmynd og sjálfsvirðing er mikilvægur þáttur í því að lifa góðu lífi.  Einstaklingur með góða sjálfsmynd er sjálfsöruggur og viss um stöðu sína í lífinu og hefur jákvæða afstöðu til lífsins.  Ef einstaklingur þekkir sjálfan sig vel, veit hvað hann vill og getur eru meiri líkur á að honum líði vel og hann nái árangri.

Skólinn leggur einnig áherslu á að nemendur afli sér þekkingar til skilnings á ábyrgð á eigin lífi, virðingu fyrir manngildi og skyldum einstaklings við samfélagið.

Verið er að uppfæra áætlunina