Formleg skil á námsmati

Námsmat skólans er hæfnimiðað og allt fært í gengum Mentor. Metið er út frá hæfniviðmiðum og geta foreldrar skoðað þau viðmið sem liggja til grundvallar matinu inn á Mentor undir hæfnikort nemenda. Formlegur vitnisburður er afhentur við skólalok. Vitnisburður í formi bókstafa í 5.-10.bekk A B+ B C+ C D en í formi umsagna hjá 1.-4.bekk.  Bókstafirnir standa fyrir ákveðinn kvarða sem í stuttu máli er A fyrir framúrskarandi hæfni, B fyrir góða hæfni, C fyrir sæmilega hæfni og D fyrir það þegar hæfni er ábótavant.

Í 1.-9.bekk er vitnisburður gefinn fyrir hæfni á námssviði annars vegar, þ.e. í hefðbundnum námsgreinum, en hins vegar fyrir svokallaða lykilhæfni, sem byggir á grunnþáttum menntunar og áhersluþáttum grunnskólalaga. 

Lykilhæfnin er fjölbreytt og í henni felst m.a. samskipti og virðing, tjáning og miðlun, nýting og miðlun upplýsinga, mat á eigin námi, metnaður og ábyrgð, sjálfstæði og samvinna og skapandi hugsun og frumkvæði.

Foreldrar og nemendur sjá á vitnisburðarblaði bókstafi eða umsögn, en geta síðan farið inn á Mentor og skoðað þar hvaða viðmið eru lögð til grundvallar mati kennara á frammistöðu nemandans.

Matskvarði 5. -10. bekkur – yfirlit

 

Matskvarði