Starfsáætlun nemenda 2022-2023

Starfsáætlun nemenda 2022-2023

Skóladagar

Skóladagatal fyrir skólaárið 2022-2023 er að finna á heimasíðu skólans

Skóladagatalið sýnir þá daga sem nemendur eiga að vera í skólanum, hvaða daga er vikið frá hefðbundnum skóladegi og hvaða daga nemendur eiga frí. Skóladagar eru 180 á níu mánuðum.

  • Bláir dagar á skóladagatalinu eru skertir dagar; þá er skóladagurinn styttri fyrir nemendur en stundaskráin segir til um.
  • Bleikir dagar á skóladagatali eru upprofsdagar; þá er skólastarf óhefðbundið en viðvera nemenda í skóla nokkurn veginn samkvæmt stundatöflu.
  • Grænir dagar eru tvöfaldir dagar, þ.e. eftir hefðbundinn skóladag er árshátíð eða sýning í tengslum við Nýsköpunardaginn.
  • Gulir dagar á skóladagatali eru starfsdagar og ekki skólastarf fyrir nemendur og þá er Frístund lokuð. Frístund er opin á bláum, grænum og bleikum dögum.
  • Ljósbláir dagar eru frídagar og ekki skólastarf eða Frístund.

Vikulegur kennslutími árganga er:

  • 1.-4. bekkur  1200 mín
  • 5.-7. bekkur  1400 mín
  • 8.-10.bekkur 1480 mín

Skólabyrjun – skólalok

Skólasetning í Egilsstaðaskóla er 23.ágúst haustið 2022 og skólaslit vorið 2023 eru þriðjudaginn 6. júní

Jólaleyfi

Jólaleyfi er dagana 21. desember til 2. janúar, 3. janúar starfsdagur og 4. janúar fyrsti kennsludagur eftir jólaleyfi.

Páskaleyfi

Páskaleyfi er dagana 3. apríl til 10. apríl, 11. apríl er fyrsti kennsludagur eftir páskaleyfi.

Vetrarfrí            

Vetrarleyfi á haustönn er 24. október, auk þess er mánudagurinn 25. október starfsdagur og ekki kennsla.

Vetrarleyfi á vorönn er 23.-24. febrúar og mánudagurinn. 13. febrúar er starfsdagur

Samstarfsdagar

Samstarfsdagar verða 2. nóvember og 16. febrúar. Á samstarfsdaginn hittir umsjónarkennari nemanda og foreldra hans.

Þann 2.nóvember eru hefðbundin samstarfsviðtöl. Umsjónarkennarar senda út upplýsingar um samstarfsdaga til foreldra með góðum fyrirvara og foreldrar skrá sig á þann tíma sem þeim hentar í gegnum Mentor. Foreldrar aðstoða jafnframt nemendur við að fylla út sjálfmat á Mentor sem varðar líðan og nám nemandans. Sjálfsmatið liggur til grundvallar í samstarfsviðtalinu, en jafnframt er námsstaða nemanda til umræðu og þá með tilvísun í hæfnikort nemenda á Mentor.

Þann 16.febrúar verða nemendastýrð viðtöl. Umsjónarkennari mun boða nemendur og forráðamenn í skólann á ákveðnum tíma. Þar mun nemandinn funda með foreldrum sínum og fara yfir fyrir fram ákveðna dagskrá sem hann hefur undirbúið undir leiðsögn kennara.

Leiðarljós samstarfsviðtala er að foreldrar og kennari eru teymi sem vinna að velferð barnsins. Áhrif foreldra á nám og líðan barna eru óumdeild og samstarfsviðtöl eiga að tryggja að allir foreldrar eigi hlutdeild í skólagöngu barna sinna. Þau eiga jafnframt að stuðla að því að nemendur læri að taka ábyrgð á eigin námi með því að skipuleggja það í samráði við kennara og foreldra.  Að  jafnaði eru viðtölin um 15-20  mínútna löng.  

Göngudagur

Göngudagur skólans er 31. ágúst. Á göngudaginn er farið í gönguferðir um hið fagra Fljótsdalshérað. Gönguleiðirnar eru mislangar allt frá 3 km upp í 16 km. Göngudagur skólans er upprofsdagur. Göngudagur er upphafdagur verkefnisins Göngum í skólann.

Gönguleiðir:

1. bekkur                   Sigfúsarlundur

2. bekkur                   Klofasteinn

3. bekkur                   Egilsstaðavík

4. bekkur                   Hrafnafell

5. bekkur                   Rauðshaugur

6. bekkur                   Fardagafoss

7. bekkur                   Valtýshellir

8. bekkur                  Bjargselsbotnar

9. bekkur                   Stapavík

10. bekkur                 Stórurð

BRAS – barnamenningarhátíð á Austurlandi.

BRAS er menningarhátíð þar sem börnum er gefið tækifæri til að skapa og upplifa listir í víðasta samhengi. Hún var haldin í fyrsta skipti í september 2018.

Einkunnarorð hátíðarinnar í ár eru: Börn sem þátttakendur í ákvarðanatöku.  Leiðarljós hátíðarinnar að hvetja börn á Austurlandi til að þora að vera þau sjálf og framkvæma á eigin forsendum. Menningarhátíðin stendur yfir frá 16. sept - 15. okt. Heimasíðan hátíðarinnar er www.bras.is

Vinadagurinn - vinabekkir

Vinadagurinn er hluti af Olweusaráætlun skólans gegn einelti og andfélagslegri hegðun. Dagurinn er í byrjun október ár hvert, í ár þann 5.október. Markmiðið með vinadeginum er að styrkja vinatengsl meðal nemenda með samveru vinabekkja og fræða nemendur um einelti og afleiðingar þess. Í Egilsstaðaskóla eru árgangar paraðir saman og helst samstarf þeirra í fimm ár. Eða þar til eldri árgangurinn útskrifast og sá yngri tekur að sér yngsta árgang skólans. Hluti af vinadeginum er fræðsla til allra nemenda hjá umsjónarkennara um einelti og jafnframt er sameiginleg stund allra nemenda skólans í upphafi eða lok dags. Vinadagurinn er upprofsdagur.

Fjarðaballið

Fjarðaballið er sameiginlegt verkefni grunnskóla á Austurlandi. Markmiðið er að stuðla að tengslum nemenda milli skóla og vera uppbrot og skemmtun. Ballið er haldið í kringum mánaðarmótin september/október áður en færð fer að spillast á vegum. Nemendur í 8.-10. bekk eiga kost á að sækja ballið, en það er valfrjálst. Nemendur greiða fyrir rútu og aðgang að ballinu en skólinn sér um gæslufólk sem fylgir hópnum. Nemendur þurfa að skila inn leyfisblaði frá foreldrum fyrir ballinu. Ekki er skólaakstur í tengslum við Fjarðaball.

Péturshlaup

Péturshlaupið er minningarhlaup um Pétur Kjerúlf Þorvarðarson fyrrum nemanda skólans sem lést vorið 2006. Pétur var mikill íþróttamaður og hefur hlaupið verið fastur liður í starfi Egilsstaðaskóla frá því haustið 2006. Nemendur í 1.-4.bekk hlaupa á Vilhjálmsvelli, nemendur í 5.-7.bekk hlaupa skemmri hring í þorpinu og 8.-10.bekkur hlaupa lengri hring. Nöfn fyrstu drengja og stúlkna í eldri hópunum eru grafin á bikar Péturshlaupsins, sem varveittur er í skólanum. Péturshlaupið er haldið í október.

Árshátíðir

Árshátíðir skólans eru haldnar í þrennu lagi, ein fyrir hvert stig. Á árshátíðum skólans á yngsta- og miðstigi er lögð áhersla á að allir nemendur séu virkir þátttakendur. Á elsta stigi hafa nemendur val um að taka þátt og er árshátíð hluti af vali skólans og tekur yfir tvö valtímabil. Nemendur undirbúa árshátíð á elsta stigi frá hausti fram að árshátíðardegi og settar eru upp metnaðarfullar sýningar. Tónlistarskólinn á Egilsstöðum er samstarfsaðili skólans við árshátíðarvinnu. Dagsetningar árshátíða eru:

Elsta stig (8.-10.bekkur): 17. nóvember

Yngsta stig (1.-3.bekkur): 8. febrúar

Miðstig (4.-7.bekkur): 29. mars

Árhátíðardagurinn er tvöfaldur skóladagur fyrir það stig sem heldur árshátíðina hverju sinni.

Brúarásskemmtun fyrir 5.-7. bekk

Nemendum í 5.-7. bekk á Héraði á er boðið á skemmtun í Brúarási í nóvember þar sem farið er í leiki og endað á diskóteki. Skemmtunin er seinnipartinn og er hún valfrjálst fyrir nemendur. 

Jólastund foreldrafélagsins

Jólastund foreldrafélagsins er á dagskrá um mánaðarmótin nóvember desember. Hún er fyrri hluta dags um helgi.  Foreldrum og nemendum er boðið að koma í skólann og eiga notalega stund þar sem er hægt er að taka þátt í föndri og matargerð í smáum stíl. Nemendur í 9.bekk sjá um kaffisölu á jólastundinni.

Jólaskemmtun

Jólaskemmtun skólans er fyrir nemendur í 7.-10. bekk að kvöldi    .desember. Skemmtun er í skóla og jólaball í félagsmiðstöðinni Nýung á eftir. Ekki er kennsla hjá nemendum í 7.-10. bekk föstudaginn   . desember.

Jólaskemmtanir fyrir nemendur í 1.-6.bekk eru fyrir hádegi föstudaginn   . desember og er þetta skertur skóladagur. Á jólaskemmtuninni flytur 6. bekkur jólasöguna og gengið er í kringum jólatré. 

Upplestrarkeppnin -stóra og litla

Egilsstaðaskóli tekur þátt í Stóru upplestrarkeppninni í 7. bekk og Litlu upplestrarkeppninni í 4. bekk.

Stóra upplestrarkeppnin byggir á tveimur megin hlutum, ræktunarhluta og hátíðarhluta. Í ræktunarhlutanum, sem fer fram í skólanum, er lögð áhersla á að æfa upplestur og framburð. Í lok ræktunarhlutans fer fram skólahátíð í upplestri þar sem allir nemendur lesa. Fulltrúar skólans lesa síðan á Lokahátíð Stóru upplestrarkeppninnar. Litla upplestrarkeppnin fer fram inn í skólanum og byggir á sömu hugmyndum og Stóra upplestrarkeppnin. Við lok litlu upplestrarkeppninnar lesa flytja nemendur dagskrá með upplestri fyrir foreldra. 

Nýsköpunardagur

Á nýsköpunardaginn er lögð áhersla á að nemendur kynni nýsköpunarvinnu sína fyrir foreldrum og gestum skólans. Nýsköpunardagurinn er haldinn síðdegis að loknum venjulegum skóladegi svo að foreldrar hafi tækifæri til þess að koma í skólann og hlusta á kynningar nemenda. Nýsköpunardagurinn er 26. apríl og er hann tvöfaldur skóladagur. Nemendur í 5.-7. bekk hafa kost á að senda inn hugmyndir í Nýsköpunarkeppni grunnskólanna ár hvert.

Heilsu- og hreyfidagar

Heilsu- og hreyfidagar eru 8.-10.febrúar. Það eru uppbrotsdagar með mismunandi áherslum. Á yngsta stigi er áhersla á hreyfingu. Á mið- og elsta stigi er áhersla á fjölbreytta íþróttakeppni og hreyfingu. Heilsu- og hreyfidagar eru skipulagðir af íþróttakennurum.

Öskudagur

Öskudagur er samstarfsverkefni skólans og foreldrafélags skólans. Vinabekkir hittast á öskudag og að lokinni samverustund taka yngstu árgangar skólans þátt í öskudagsskemmtun í íþrótthúsinu. Öskudagur er skertur skóladagur.

Héraðsmót

19. maí er haldið Héraðsmót í grunnskólum á Héraði. Þennan dag vinna nemendur skólanna saman og stigin skiptast á að halda mótið í Brúarásskóla, Fellaskóla eða Egilsstaðaskóla. Nemendum fara á milli stöðva og leysa þar mismunandi þrautir. Héraðsmót er upprofsdagur.

Forvarnardagur

Samhliða Héraðsmótinu er haldinn forvarnardagur fyrir elsta stig. Skipulagið er í höndum félagsmiðstöðvarinnar Nýungar og forvarnarfulltrúa sveitarfélagsins. Skipulagið er ekki alltaf eins en oftast er fyrirlestur, skapandi vinna og stöðvar. Forvarnardagurinn er upprofsdagur. 

Vordagur

Síðasti kennsludagur að vori er vordagur. Hann er skertur skóladagur. Skipulag vordags er mismunandi ár frá ári og er skipulag í höndum umsjónarkennara hvers árgangs.

Vettvangsferðir

Vettvangsferðir eru fastir liðir í starfsemi skólans. Farið er í ýmsar styttri ferðir í nágrenni skólans og umhverfið nýtt til náms og kennslu. Ekki er um fastar dagsetningar að ræða í öllum tilfellum, en reynt að skipuleggja ferðirnar eftir veðri og aðstæðum hverju sinni. Nemendur og foreldrar/forráðamenn fá upplýsingar um fyrirhuguð ferðalög/vettvangsferðir tímanlega.

Helstu vettvangsferðir nemenda eru:

3. bekkur: Ferð að sjávarsíðunni í maí.

5. bekkur: Ferð í Fljótsdal – Skriðuklaustur og Snæfellsstofu í maí

7. bekkur: Ferð í Skaftfell Seyðisfirði og þátttaka í fræðsluverkefni á vegum Skaftfells, miðstöðvar um sjónlistir á Austurlandi. Í sumum tilfellum koma starfsmenn Skaftfells í Egilsstaðaskóla.

7. bekkur: Mývatnsferð. Þriggja daga vettvangsferð í Mývatnssveit með áherslu á náttúrufar svæðisins. Ferðin er samvinnuverkefni skóla á Fljótsdalshéraði. Áætluð ferð er í maí.

8.-10. bekkur: Legóferð. Fjögurra daga ferð til Reykjavíkur á First Lego Legue keppnina. Þátttakendur eru legóval skólans, sem jafnframt myndar lególið skólans. Nemendur fara á fimmtudagsmorgni. Á föstudegi eru heimsóknir í Reykjavík í fyrirtæki og stofnanir. Á laugardegi er þátttaka í keppninni og á sunnudegi er heimferð. Ferðin er samvinnuverkefni Egilsstaðaskóla og Brúarásskóla.

9. bekkur: Ferð á Stríðsminjasafnið á Reyðarfirði og í Fjarðabyggð. Ferðin er í tenglum við námsefni 9.bekkjar um stríðsárin. Ferðin er farin í maí. - Vorið 2023 fellur heimsókn í safnið niður vegna skemmda sem urðu á safninu í óveðri sem gekk yfir Reyðarfjörð.

10.bekkur: Skólaferðalag í Skagafjörð. Gist í tvær nætur. Nemendur safna fyrir ferðinni í 8.-10.bekk, undir stjórn foreldra og umsjónarkennarar fylgja þeim í ferðina. Í Skagafirði er tekið þátt í fjölbreyttri afþreyingu. Markmiðið með ferðinni er að nemendur eigi góðar stundir saman og með umsjónarkennurum við lok grunnskólans.

Ef ferðalag á vegum skólans stendur yfir nótt þarf skriflegt leyfi foreldra/forráðamanna. Um reglur í ferðum á vegum skólans gilda skólareglur og aðrar reglur sem kynntar eru nemendum og foreldrum sérstaklega.

Próf

Í Egilsstaðaskóla eru ekki formlegir prófadagar, enda námsmat hluti af daglegu starfi.

Skólareglur

Skólareglur Egilsstaðaskóla