Heimanám

Markmið:

Að nemendur hafi tækifæri til að sinna þjálfun, undirbúningi og vinnu við stærri verkefni heima við.
Að foreldrar hafi tækifæri til að aðstoða börn sín við námstengd verkefni og þjálfun.

Í heimanámsstefnu Egilsstaðaskóla er gengið út frá því að nám nemenda fari að mestu fram í skólanum á skólatíma. Því námi sem nemendur þurfa að sinna heima eftir að skóladegi lýkur er haldið í lágmarki en það er breytilegt eftir aldri nemenda. Markmið með heimanámi er mismunandi eftir aldursstigum en samvinna um lestrarnám nemandans er þar fyrirferðamest. Í heimanámsstefnu skólans eru meginlínur í stefnumótun skólans varðandi heimanám, en heimavinna er einnig sniðin að einstaklingsþörfum í samræmi við stefnu skólans og óskir foreldra.

Heimanámsstefna Egilsstaðaskóla