Leiðsagnarnám í Egilsstaðaskóla

Í vetur hafa kennarar í Egilsstaðaskóla ásamt kennurum í öðrum grunnskólum Múlaþings tekið þátt í þróunarstarfi við að innleiða og styrkja leiðsagnarnám í sessi í skólastarfinu. Um er að ræða þriggja ára þróunarverkefni í samstarfi við Háskólann á Akureyri, sem byggir á reglulegum námskeiðum við upphaf anna og vinnu innan skólans þess á milli. Leiðsagnarnámið rímar vel við þróunarstarf sem verið hefur innan skólans undanfarin tvö ár undir yfirskriftinni “Vitund um velferð” og byggir á hugmyndafræði jákvæðrar sálfræði og beinist að því að auka velsæld, efla bjartsýni og trú á eigin getu. Bæði verkefnin leggja áherslu á að nemendur læri um heilastarfsemina með tilllit til þess hvað gerist þegar við lærum nýja hluti. Jafnframt er unnið með hugarfarið og það að mistök eru eðlilegur og mikilvægur hluti af því að læra.

Í haust hafa kennarar unnið með áhugahvöt, hugarfar og námsmenningu. Auk þess að ígrunda leiðir til að efla samskipti og samvinnu og tileinka sér árangursríkar námsvenjur.

Leiðsagnarnám hefur verið mikið í umræðunni undanfarin ár og m.a. innleitt í skóla Reykjavíkurborgar. Það er einstaklega skemmtilegt að fá að taka þátt í þessu verkefni í samvinnu við aðra grunnskóla í Múlaþingi.

Í bók Nönnu Christiansen (2021) um leiðsagnarnám er stutt lýsing á leiðsagnarnámi byggt á hugmyndum Shriley Clark (2018) og leyfi ég þessum punktum að fljóta með hér.

 • Leiðsagnarnám er námsmenning þar sem nemendur og kennarar hafa vaxandi hugarfar, trú á sjálfum sér, hæfni til að greina eigin námsvitund og litið er svo á að allir geti tekið meiri framförum.
 • Nemendur taka þátt í undirbúningi námsins með það að markmiði að auka áhuga þeirra og eignarhald.
 • Námsfélagar eru til staðar og reglan engar hendur upp er reíkjandi. Nemendur hjálpast að og allir geta tekið þátt í samræðum.
 • Námið er getublandað með einstaklingsmiðuðum úrræðum til að vernda sjálfsvirðingu nemenda og tryggja að allir upplifi miklar væntingar.
 • Kennarinn deilir skýrum námsmarkmiðum með nemendum.
 • Árangursviðmið eru ákveðin í samstarfi við nemendur.
 • Áhrifarík spurningatækni er notuð sérstaklega í upphafi kennslustunda til að staðfesta skilning og fyrri þekkingu.
 • Stöðugar athuganir eru gerðar til að greina hvar nemendur eru staddir í náminu svo hægt sé að tryggja að framhald kennslustundarinnar verði í samræmi við þarfir þeirra.
 • Dæmi um framúrskarandi verkefni/árangur greind og rædd áður en nemendur vinna sín eigin verkefni.
 • Endurgjöf frá jafningjum og kennara þar sem áherslan er á framfarir, hvað sé vel gert og hvar þurfi að gera betur.
 • Samgeiginlega endurgjöf frá nemendum í miðri kennslustund.
 • Í lok kennslustundar er námið dregið saman og ígrundað.