Mat á skólastarfi

Hvað er mat á skólastarfi?

Mat á skólastarfi snýst um að skoða viðhorf nemenda, foreldra og starfsfólks til þess sem fram fer í skólanum. Niðurstöður eru nýttar til þess að bæta skólastarfið markvisst.

Hverjum grunnskóla á Íslandi ber að meta árangur og gæði skólastarfsins með kerfisbundnum hætti. Gagnaöflun innra mats á skólastarfi í Egilsstaðaskóla byggir m.a. reglulegum nemendakönnunum Skólapúlsins, styttri könnun fyrir nemendur í 1. – 5. bekk og lengri könnun fyrir 6.-10.bekk Foreldrar og forráðamenn svara könnuninni í febrúar og starfsfólk í mars. Auk þess er lögð fyrir könnun fyrir nemendur í 4. – 10. bekk í nóvember. á einelti á vegum Olweusarverkefnisins.  Ýmsum öðrum upplýsingum safnað á fundum með foreldrum, nemendum og starfsmönnum.    

Niðurstöður innra mats skólans eru birtar í matsskýrslu sem gefin er út hvert vor. Í kjölfar niðurstaðna er unnin úrbótaáætlun fyrir næsta skólaár. Starfsmenn ákveða í sameiningu hvaða verkefni eru sett í forgang.

Matshópur skólans sér um að leiða innra mat skólans. Í matshóp skólans skólaárið 2019 – 2020 sitja: Sigrún Blöndal, Fjóla Rún Jónsdóttir, Ólöf Ragnarsdóttir, Hlín Stefánsdóttir og Marta Wium Hermannsdóttir.

Hér fyrir neðan er hægt að skoða matsskýrslu síðasta árs og fimm ára áætlun skólans um innra mat skólans.

Matskýrsla Egilsstaðaskóla 2019-2020

 

Sjálfsmatskýrsla 2018-2019

Matsáætlun 2018-2023

Úrbótaáætlun 2018-2019